Νυχτέρι Σαντορίνης

 

Λευκό ξηρό κρασί µε µεσαίο αρωµατικό δυναµικό που ανάλογα µε την ωρίµανση µπορεί να βρούµε αρώµατα λουλουδιών, εσπεριδοειδών λεµονιού, φρούτων και τσαγιού. Αν και µπορεί να φτάσει σε υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη κρατάει ισχυρή την οξύτητα του και σπάνια θα το βρούµε να µην είναι πλούσιο στο στόµα. Το Νυχτέρι, είναι παραδοσιακός τύπος σαντορινού ξηρού κρασιού. Η ονοµασία Νυχτέρι φαίνεται να οφείλεται στο ότι για το κρασί αυτό τα σταφύλια παραδοσιακά συλλέγονται νωρίς και υφίστανται επεξεργασία αυθηµερόν . Οι απασχολούµενοι στην παραγωγή αυτού του κρασιού έφταναν έως αργά τη νύχτα να δουλεύουν στις κάβες για να πιέσουν τα σταφύλια. Κάνουν δηλαδή αυτό που στην ελληνική γλώσσα λέγεται «νυχτέρι». Σήµερα η νοµοθεσία επιβάλει παλαίωση 6 µηνών σε δρύινο βαρέλι. Τα κρασιά της Σαντορίνης δεν µπορούν να συγκριθούν µε κανένα άλλο κρασί, στην Ελλάδα ή την Ευρώπη, γιατί είναι µοναδικά. Απόδειξη το γεγονός ότι η ποικιλία Ασύρτικο καλλιεργηµένη σε άλλες περιοχές δίνει διαφορετικά κρασιά. Βασικοί συντελεστές αυτής της µοναδικότητας είναι το ηφαιστειακό έδαφος και το κλίµα που οδηγεί σε χαµηλές αποδόσεις της τάξης των 300-500 κιλών. Το έδαφος είναι µεν ασβεστολιθικής και σχιστολιθικής προελεύσεως, αλλά είναι καλυµµένο από τέφρα, λάβα, ελαφρόπετρα που προήλθαν από τις διαδοχικές εκρήξεις του ηφαιστείου. Το κλίµα χαρακτηρίζεται από ξηρό και ζεστό καλοκαίρι, µε τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα. Οι καλοκαιρινές οµίχλες που δηµιουργούνται από τη θάλασσα
οι οποίες πολλές φορές σκεπάζουν όλο το νησί µε υγρασία που πιστεύεται ότι απορροφάται από τα πορώδη ηφαιστειακά εδάφη, προσφέροντας κάποια µικρή υγρασία Ο χειµώνας είναι ήπιος µε σχετικά λίγες αλλά ισχυρές βροχοπτώσεις. Όλο το χρόνο φυσούν ισχυροί άνεµοι.