ΑΣΥΡΤΙΚΟ
ΑΣΥΡΤΙΚΟΤο ασύρτικο είναι µια σπάνια λευκή ποικιλία παγκόσµιας κλάσης και µια από τις σπουδαιότερες ποικιλίες που απαντώνται στη λεκάνη της Μεσογείου. Προέρχεται από τη Σαντορίνη (ασύρτικο-Σαντορίνης), αλλά εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και έγινε, από άποψη ποιότητας, µία από τις πιο σηµαντικές γηγενείς ποικιλίες. ∆ίνει κυρίως λευκά ξηρά κρασιά, µερικά από
τα οποία ωριµάζουν σε βαρέλι. Ωστόσο, ορισµένα γλυκά κρασιά παράγονται από λιαστό σταφύλι
(λιαστά κρασιά) της ποικιλίας ασύρτικο.
Το ασύρτικο είναι µια από αυτές τις σπάνιες λευκές ποικιλίες αµπέλου που µπορούν να καλλιεργηθούν σε συνθήκες ζεστού και ξηρού κλίµατος, διατηρώντας υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (εν δυνάµει αλκοόλη), σε άριστη ισορροπία µε τη ζωηρή οξύτητά του. Πρόκειται για µια
ποικιλία που εστιάζει στη δοµή, στο εκχύλισµα και στο γευστικό όγκο και λιγότερο στον αρωµατικό χαρακτήρα. Το ασύρτικο κυριαρχεί στον οίνο ΠΟΠ Σαντορίνη, όπου οδηγεί σε πολύ πυκνά λευκά
κρασιά, µε λεπτότητα και ορυκτώδη χαρακτήρα. Ωστόσο, έχει φυτευθεί στις περισσότερες ελληνικές αµπελουργικές περιοχές, από άλλα νησιά του Αιγαίου πελάγους, έως τη Μακεδονία (ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα), την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές, το ασύρτικο διατηρεί το φρέσκο και ορυκτώδη χαρακτήρα του, αλλά παρουσιάζει εντονότερα πρωτογενή αρώµατα φρούτων και λιγότερο πυκνή δοµή. Τέλος, τα γλυκά ασύρτικα (όπως το Vinsanto ή ο οίνος ΠΟΠ Μονεµβασία-Malvasia) είναι πλούσια, πολύπλοκα και έντονα κρασιά.
Το ασύρτικο απευθύνεται σε άτοµα που αναζητούν λευκά κρασιά µε αντισυµβατικό, έντονο στυλ και
εστιάζουν στη δοµή και την πυκνότητα. Προσφέρει εντυπώσεις που ξεφεύγουν πολύ από το µέσο,
«εµπορικά θελκτικό» ξηρό λευκό κρασί, ενώ είναι πολύ φιλικό µε το φαγητό, ιδίως µε το ψητό ψάρι και τα θαλασσινά. Όλα τα ασύρτικα, τόσο τα δεξαµενής, όσο και αυτά που ωριµάζουν σε βαρέλι, παλαιώνουν ασφαλώς για πέντε ή ακόµα και δέκα χρόνια, µερικές φορές πολύ περισσότερο. Τα
γλυκά ασύρτικα είναι απλώς… αιώνια, αφού, ο χρόνος όχι µόνο δεν τα κουράζει, αλλά τα βελτιώνει.