Τα Λευκά Κρασιά μπορούν να παλαιώσουν. Υπάρχουν Λευκά Κρασιά, με πρώτα τα Chardonnay που μπορούν να παλαιώσουν για δεκαετίες, και ορισμένα μάλιστα συνιστάται να πίνονται αφού περάσουν χρόνια από την εμφιάλωσή τους. Τα δικά μας Ασύρτικα, π.χ. white-wineπαλαιώνουν για πολλά χρόνια και είναι καλύτερα να πίνονται 2-3 χρόνια μετά την εμφιάλωσή τους.

Η παλαίωση δεν εξασφαλίζει ότι ένα παλαιωμένο κρασί είναι οπωσδήποτε καλύτερο από ένα φρέσκο. Υπάρχουν ποικιλίες που δίνουν κρασιά κατάλληλα για παλαίωση –όπως Cabernet, Αγιωργίτικα από Ερυθρά και Chardonnay από Λευκά) και ποικιλίες που δίνουν κρασιά που πίνονται φρέσκα  μέσα στο ετος (π.χ. Sauvignon Blanc, Μαλαγουζιά, Σαββατιανά, Ροδίτες κλπ.). Γενικά πάντως τα Λευκά Κρασιά που πίνονται φρέσκα είναι σαφώς περισσότερα των Ερυθρών.